Privacyverklaring Elias Nederland
In deze privacyverklaring informeren wij u graag over de manier waarop Elias
uitvaartzorg Nederland persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden.
Ook leggen wij u uit wat uw rechten zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die wij
hebben ontvangen. Hierbij gaat het over gegevens die ontvangen zijn omdat wij
persoonsgegeven hebben of gaan ontvangen betreft het verzorgen van een uitvaart
door één van de vestigingen van Elias uitvaartzorg Nederland.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Bij Elias uitvaartzorg Nederland houden we de gegevens bij die iets vertellen over u of
gegevens die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons
als wij een uitvaart gaan verzorgen of wij een uitvaart in het verleden voor u hebben
verzorgd. Elias uitvaartzorg Nederland verzamelt en verwerkt alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn
verzameld.
De categorieën die Elias uitvaartzorg Nederland o.a. verwerkt zijn:
– Persoonlijke gegevens van overledene zoals naam, geslacht, adres,
geboortedatum en sterfdatum
– Persoonsgegevens van een overledenen vallen niet onder de wetgeving.
– Persoonsgegevens van nabestaanden (meerdere mogelijk) zoals naam, adres,
telefoonnummer, bankgegevens, emailadres, maar ook een levensverhaal en
rouwdrukwerk
– Derden: Elias moet noodzakelijk persoonsgegevens delen met derden om een
uitvaart te verzorgen zoals Begraafplaats en crematoria, rouwvervoer
bloemmist, drukkerij, kisten, steenhouwers etc. Zij ontvangen alleen het hoog
noodzakelijk en dienen hier zorgvuldig mee om te gaan conform eigen
privacyverklaring.

VAN WIE BEWAART ELIAS UITVAARTZORG NEDERLAND PERSOONSGEGEVENS?
In principe beschikken wij over de persoonsgegevens van iedereen die (in)direct
contact heeft (gehad) met ons. We maken daar binnen de organisatie een onderscheid
tussen verschillende groepen:
1. Oude relaties uitvaart
2. Nieuwe relaties uitvaart
3. Leveranciers
4. Relaties in offerte stadium (nog geen klant)

WAARVOOR GEBRUIKT ELIAS UITVAARTZORG NEDERLAND
PERSOONSGEGEVENS?
Elias uitvaartzorg Nederland verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
Voor alle relaties geldt, dat wij door de relaties ingevulde gegevens of ontvangen
uitsluitend gebruiken ten behoeve van zijn/haar uitvaart voor communicatie-uitingen
en wervingsacties van Elias uitvaartzorg. Tenzij u niet akkoord gaat door middel van het
sturen van een niet akkoord mail, geeft u ons daarmee toestemming om u te
benaderen met informatie over uitvaarten. U kunt ten alle tijden dit aanpassen.

Stuur een mail naar info@christelijke-uitvaartzorg.nl
Elias Nederland garandeert dat we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met
uw gegevens. Elias uitvaartzorg Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele
gevolgschade (zoals bijvoorbeeld identiteitsfraude)
Wat bewaren wij van u als wij toestemming daarvoor ontvangen!
– Namen
– Adres
– Emailadres
– Polissen
– Rouwkaarten
– Financieel gegevens (geen inlogcode)
– Levensverhalen
– Getekende documenten (aanvraag begraven of crematie)
– Aangifte overlijden
– Art. 8
– Factuur
– Kopie ID of paspoort
– Foto’s (voor drukwerk als medefoto impressie)
– Bevestigen van afspraken
– Offerte
– Informatie
– Uittreksel uit een overlijdensacte
– Facturen leverancier
– Gegevens voor accountant (verzonden via beveiligde mail)
– WeTransfer of Dropbox voor het versturen van foto en muziek betreft uitvaart

HOE LANG BEWAART ELIAS UITVAARTZORG
NEDERLAND DE PERSOONSGEGEVENS?
Elias uitvaartzorg Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn voor
persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens
worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres) die
voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard.
Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijke zijn, worden deze verwijderd.

MET WIE DEELT ELIAS UITVAARTZORG NEDERLAND DE PERSOONSGEGEVENS?
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons
natuurlijk aan. In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we
alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Bijvoorbeeld als op grond van de
wet gegevens politie, justitie, toezichthouders of de Belastingdienst daarom verzoeken
en de gegevens bij ons opvragen.
Elias deelt geen informatie van de overledene of nabestaanden op sociaal media,
magazine, krant en website.

HOE GAAT ELIAS UITVAARTZORG NEDERLAND MET MIJN
PERSOONSGEGEVENS
OM?
Elias uitvaartzorg Nederland gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de
persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd. Die gegevens worden alleen gebruikt voor
de door de persoon aangegeven doeleinden. Alle persoonsgegevens worden vastgelegd
in een persoonlijk dossier en is ter inzage op ons hoofdkantoor of de regiokantoren.
Buiten de eigenaren, Elias ondernemers en nabestaanden is niemand bevoegd tot inzage
in dossiers.

HOE KAN IK MIJN PERSOONSGEGEVENS BEKIJKEN OF AANPASSEN?
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je
gebruik maken van je ‘Recht van inzage’. Wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik
maken van je ‘Recht op correctie’? Voor wijzigingen of inzage neem contact met ons
opnemen via telefoon: 085-0653272 of e-mail: info@Elias-uitvaartzorg.nl
Aanvragen voor verwerking dienen per e-mail te worden doorgegeven om ook daarin de
privacy te waarborgen. We zorgen ervoor dat wijzigingen binnen twee weken worden
verwerkt.

OVER DIT PRIVACY STATEMENT
Dit is het Privacy Statement van Elias uitvaartzorg Nederland uitgewerkt aan de hand
van de nieuwe regelgeving (AVG) . Aangezien deze regelgeving kan veranderen,
behouden wij het recht om dit Privacy statement aan te passen en blijven over dit
onderwerp in gesprek met onze contacten, bestuur en toezichthouders. Deze versie is
gemaakt in mei 2020.

MEER VRAGEN OVER PRIVACY?
Heb je na het lezen van dit Privacy Statement en de al eerder gegeven antwoorden nog
vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact met ons op via
info@eliasuitvaartzorg.nl Wij helpen u graag verder!