Informatie over uitvaarten en het coronavirus September 2020
Er komen veel vragen over corona / covid-19 bij Elias uitvaartzorg binnen en dat begrijpen we. Er is zoveel onzekerheid op dit moment. De uitvaarten gaan op dit moment niet zoals u zou wensen. Er mogen maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn bij de plechtigheid en bij het afscheid nemen.
Verdrietig moeten we aan de zijlijn getuige zijn hoe het afscheid van uw dierbare nu gaat. Elias uitvaartzorg probeert samen met u oplossingen te zoeken binnen de regels van het RIVM.

De belangrijkste vragen omtrent de uitvaart en corona zijn:

1 Krijg ik als nabestaande altijd de locatie van mijn keuze?
Ja mits 1.5 meter afstand houden van elkaar mogelijk is.
Thuisopbaring kan altijd. Elias uitvaartzorg zal ook hier de voorzorgmaatregelen altijd in acht nemen.

2 Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?
Het aantal personen stemt u af met de uitvaartverzorger, omdat dit bij elke locatie anders is.
De belangrijkste regel is dat het altijd mogelijk moet zijn om volgens de overheidsrichtlijn 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Leden van hetzelfde huishouden mogen wel bij elkaar en kinderen onder de 12 jaar hoeven geen afstand te houden.
Wie de gasten bij de uitvaart zijn, beslissen de nabestaanden.

3 Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek zijn?
Rouwbezoeken zijn mogelijk. Er worden maximaal 6 personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden.
Gebruik van 24-uurskamers is weer mogelijk.

4 Welke regels zijn er verder nog?
Horeca is weer toegestaan, zowel in uitvaartcentrum als kerk.
De bediening zal per locatie anders zijn.
Laatste verzorging mag weer samen met de familie, mits eenieder beschermende kleding en mondkapje gebruikt.
Er kunnen condoleancemappen gebruikt worden, mits dat bij elke handeling de pennen worden schoongemaakt.
De kist mag samen door familie en Elias gesloten worden.
Op elke rouwkaart staat de volgende tekst.
Indien u hoest, niest, verkouden bent of koorts heeft willen we u vriendelijk verzoeken niet te komen.

5 Kan de uitvaart van een besmet persoon wel doorgaan?
Ja, indien een overledene besmet was, mag de uitvaart toch doorgaan.
Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet.
Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven.

6 Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is.
Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt kort is.
Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn.
Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen.
De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
7 Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar Elias uitvaartzorg 06-52028766.
Elias uitvaartzorg zal u vragen of nabestaanden verkouden zijn, hoesten, niezen of koorts hebben.
Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. De hierboven genoemde klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus.
De kans op verspreiding van het virus via een overleden persoon is klein.